Plastmasas BIG BOX tipa konteineri

Konteineri paredzēti dažādu veidu materiālu uzglabāšanai, transportēšanai, kā arī iespēja izmantot ražošanas procesos. Konteineriem piemīt divas svarīgākās īpašības – tie ir izturīgi un nedeformējas. Var izturēt temperatūras svārstības no -20° līdz +40°.

Šie izstrādājumi piemēroti saskarei gan ar pārtikas produktiem, gan bīstamo atkritumu transportēšanai un uzglabāšanai.

Konteineri ir izturīgi pret skābēm, ogļūdeņradi, sārmiem un šķīdinātājiem.

Pieejami modeļi ar vienlaidus sieniņām vai salokāmām, ar sliedītēm vai bez tām, ar krāniem, vākiem.

Izstrādājumi ir sertificēti.